Virtuálna akadémia ZMOS
Virtuálna akadémia ZMOS > Browse Courses
Thursday September 19, 2019 - 04:57
 

Browse Courses

Courses: All Categories


Course Info: VP3 - 16. Európske záležitosti a európsky manažment

Partnerstvá miest a obcí môžeme charakterizovať slovami „vzájomné spoznávanie a porozumenie medzi partnerskými obcami z rôznych krajín Eu
Translate to: English | Slovensky