Virtuálna akadémia ZMOS
Virtuálna akadémia ZMOS > Prechádzať kurzy
Pondelok, 22. Apríl 2019, 11:58
 

Prechádzať kurzy

Kurzy: Všetky kategórie


Informácie o kurze: VP3 - 1. Civilná ochrana obyvateľstva, krízové riadenie a hospodárska mobilizácia, obrana št

Metodická pomôcka voleným predstaviteľom miest a obcí a zamestnancom mestských a obecných úradov
Preložiť do: English | Slovensky