Virtuálna akadémia ZMOS
Virtuálna akadémia ZMOS > Prechádzať kurzy
Å tvrtok, 19. September 2019, 04:58
 

Prechádzať kurzy

Kurzy: Všetky kategórie


Informácie o kurze: VP2 - 6. Riadenie a územno-technický rozvoj

Cieľom predkladaného materiálu je prispieť k sprehľadneniu základných teoretických súvislostí regionálneho rozvoja.
Preložiť do: English | Slovensky