Virtuálna akadémia ZMOS
Virtuálna akadémia ZMOS > Prechádzať kurzy
Pondelok, 17. Jún 2019, 13:24
 

Prechádzať kurzy

Kurzy: Všetky kategórie


Informácie o kurze: VP2 - 4. Preskúmanie a kontrola hospodárenia obce

Modul Preskúmavanie a kontrola hospodárenia obce obsahovo a logicky nadväzuje na moduly venované obecným financiám a majetku obcí.
Preložiť do: English | Slovensky