Virtuálna akadémia ZMOS
Virtuálna akadémia ZMOS > Prechádzať kurzy
Utorok, 15. Október 2019, 11:08
 

Prechádzať kurzy

Kurzy: Všetky kategórie


Informácie o kurze: VP1 - 5. Európsky rozmer samosprávy

Metodická príručka vznikla za tým účelom, aby priblížila základy fungovania Európskej únie pre potreby samosprávy.
Preložiť do: English | Slovensky