Virtuálna akadémia ZMOS
Virtuálna akadémia ZMOS > Prechádzať kurzy
Pondelok, 26. August 2019, 06:20
 

Prechádzať kurzy

Kurzy: Všetky kategórie


Informácie o kurze: VP3 - 16. Európske záležitosti a európsky manažment

Partnerstvá miest a obcí môžeme charakterizovať slovami „vzájomné spoznávanie a porozumenie medzi partnerskými obcami z rôznych krajín Eu
Preložiť do: English | Slovensky