Virtuálna akadémia ZMOS
Virtuálna akadémia ZMOS > Nápoveda > Zjednodušenie ovládania
Utorok, 15. Október 2019, 11:44
 

Zjednodušenie ovládania

ATutor obsahuje množstvo vlastností, ktoré zabezpečujú dostupnosť obsahu pre všetkých potenciálnych používateľov, vrátane tých s pomalým pripojením do Internetu a staršími prehliadačmi a ľudí s handicapom, ktorí používajú podporné technológie pre prístup k webu. Tieto vlastnosti sú detailne opísané nižšie. V závislosti od použitého motívu môže ATutor obsahovať všetky, alebo len niektoré menované vlastnosti. Štandardne sú prístupné všetky.

 1. ByPass odkazy: V ľavom hornom rohu ATutoru je skrytý odkaz, ktorý umožňuje používateľom podporných technológií preskočiť navigačné prvky a prejsť priamo na učebný obsah. Po načítaní stránky stlačte klávesu Tab a po stlačení Enter sa obsah posunie na začiatok obrazovky. Pokiaľ sa kurzor nachádza inde na stránke, je možné použiť skratku [Alt-c].

  Iné ByPass odkazy sú napr. "skok cez tabuľku", ktorý umožňuje používateľom preskočiť rôzne tabuľky s údajmi; "skok cez kódy", ktorý umožňuje preskočiť kódy emotikonov na spodnej strane formuláru pre písanie správ (napr. vo fórach).

 2. Klávesové skratky: Túto vlastnosť obsahujú mnohé prvky ATutoru. Pre aktiváciu skratiek stlačte Alt zároveň so špecifickým písmenom, číslicou, alebo znakom. Skratky sú dynamicky priraďované záložkám v Hlavnej navigácii. Prvá záložka bude mať priradenú skratku [Alt-1], druhá [Alt-2], atď. Klávesové skratky nepodporujú všetky prehliadače (niekedy je napríklad potrebné povrdiť klávesou Enter, alebo zároveň so skratkou stlačiť klávesu Shift).

  Všeobecné klávesové skratky
  • [Alt-1 až Alt-0] Záložky hlavnej navigácie
  • [Alt-,] PredoÅ¡lá téma (ľavá lomená zátvorka <)
  • [Alt-.] ÄŽalÅ¡ia téma (pravá lomená zátvorka > )
  • [Alt-.] ObnoviÅ¥ (pravá lomená zátvorka > mimo učebného obsahu)
  • [Alt-j] Kurzové menu
  • [Alt-s] PotvrdiÅ¥ (aktívne na stránkach s formulármi)
  • [Alt-c] PrejsÅ¥ na začiatok učebného obsahu (odkaz na preskočenie navigácie)
  Klávesové skratky editora
  • [Alt-n] Učebný obsah
  • [Alt-p] Vlastnosti
  • [Alt-g] Slovník
  • [Alt-r] Náhľad
  • [Alt-a] Sprístupnenie
  • [Alt-s] UložiÅ¥
  Klávesové skratky v rozhovore
  • [Alt-c] PísaÅ¥ správu
  • [Alt-r] ObnoviÅ¥
  • [Alt-m] Zoznam správ
  • [Alt-q] OpustiÅ¥ rozhovor
  Klávesové skratky v doručenej pošte
  • [Alt-r] OdpovedaÅ¥

  Klávesové skratky vizuálneho editora
  • [Alt-q] riadok s tlačidlami
  • [Alt-z] editovaný obsah
  • [Alt-x] oblasÅ¥ s elementami
 3. Overenie sprístupnenia: Pri používaní editora obsahu si môže inštruktor overiť sprístupnenie obsahu pre uistenie, že obsah bude prístupný všetkým študentom, vrátane používateľov podporných, alebo starších technológií. Pre otvorenie overenia sprístupnenia stlačte [Alt-a].
 4. Alternatívny text: Všetky významné obrázky v ATutore obsahujú textovú alternatívu, ktorá opisuje obrázok, alebo jeho funkciu. Pre menej významné obrázky je atribút alt ponechaný prázdny, aby podporné technológie obrázok ignorovali.
 5. Alternatívna navigácia: Pre vyhovenie používateľom s rôznym štýlom učenia sa, je dostupná globálna, hierarchická a sekvenčná navigácia. Mapa stránok ponúka úplný zoznam dostupných kapitol obsahu a nástrojov, takže všetky prvky kurzu sú prístupné z jedného miesta.
 6. Obnoviť / Pokračovať: Keď používateľ opustí stránku s obsahom (napríklad keď prejde do fóra), ATutor si zapamätá poslednú navštívenú stránku, takže je možné sa rýchlo vrátiť naspäť. Aktuálna stránka je zapamätaná aj po skončení sedenia, takže je možné sa po opätovnom prihlásení vrátiť tam, kde používateľ skončil, prostredníctvom odkazu "Obnoviť" v zozname zapísaných kurzov, alebo odkazu na vrchu stránky v kurze. Skratka [Alt-.] používateľa takisto vráti na poslednú prezeranú stránku učebného obsahu.
 7. Skryť menu: Pre používateľov so staršími podpornými technológiami, ktoré nepodporujú rozvrhnutie textu do stĺpcov tabuľky, je možné skryť postranné menu, takže obsah bude zobrazený lineárne. Skrytie menu rovnako umožňuje úsporu miesta pre používateľov s menšími obrazovkami.
 8. Hľadať a zoradiť: Väčšina tabuliek je vybavená nástrojom na vyhľadávanie, alebo filtrom, takže je možné zobraziť len špecifické údaje. Väčšinu tabuliek je taktiež možné zoradiť kliknutím na hlavičku daného stĺpca.
 9. Asociácie hlavičiek tabuliek: Všetky tabuľky obsahujú element th a atribút scope, pre zaručenie, že používatelia čítačiek obrazovky budú schopní navigovať cez zobrazené údaje a porozumieť významu jednotlivých buniek.
 10. Návestia formulárov: Všetky polia vo formulároch v systéme ATutor sú vybavené elementom label pre zaistenie správneho popisu pre používateľov podporných technológií. Návestia taktiež umožňujú dostať sa do poľa formulára kliknutím na jeho návestie. Týmto sa zväčší cieľová oblasť, čo je vhodné pre ľudí s ťažkosťou presného umiestňovania kurzora na ovládacie prvky.
 11. Kaskádové štýly: Kdekoľvek to je možné, je prezentácia obsahu v ATutore riadená kaskádovými štýlmi. Toto umožňuje používateľom nahradiť štandardný výzor ATutoru a aplikovať vlastné kaskádové štýly (napr. zväčšené fonty, farby, atď.).
 12. Fokus na formulár: Pre stránky, kde je primárnym obsahom formulár, bude kurzor automaticky umiestnený do prvého poľa formulára, aby mohol používateľ po načítaní stránky začať vypĺňať formulár. Používatelia majú možnosť túto vlastnosť vypnúť vo svojich nastaveniach.
 13. Relatívna veľkosť obrázkov: S prehliadačmi, ktoré umožňujú zmenu veľkosti obrázkov, môžu byť ikony v ATutore zväčšené pre používateľov s poruchou zraku (napr v Netscape 7 stlačte Alt+). Kdekoľvek to bolo možné, boli použité relatívne rozmery, takže pri zmene veľkosti rozhrania, sa navzájom relatívne zmenia rozmery všetkých prvkov v systéme, aby bola zachovaná symetria obrazovky.Preložiť do: English | Slovensky