Predchádzajúca kapitola: Profil
Nasledujúca kapitola: Schránka správ

Nastavenia

Nasledujúce nastavenia umožňujú používateľovi ovládať správanie sa niektorých súčastí systému a meniť spôsob zobrazovania informácií.

Motív
Motívy sa používajú na zmenu výzoru a správania sa systému.
Upozornenie na došlú poštu
Ak je možnosť povolená, pri každej došlej správe bude zobrazené upozornenie.
Číslovanie kapitol
Ak je možnosť povolená, kapitoly učebného obsahu budú číslované.
Prejsť priamo
Ak je možnosť povolená, použitie rolovacej ponuky s kurzami Vás presmeruje na rovnakú sekciu vo zvolenom kurze, v akej ste sa nachádzali v predošlom (naproti zobrazeniu domovskej stránky kurzu).
Automatické prihlásenie
Ak je možnosť povolená, používatelia budú pri prístupe k systému ATutor automaticky prihlásení. Táto možnosť by mala byť využívaná iba pri prístupe zo súkromného počítača, pretože v opačnom prípade by aj iní používatelia boli prihlásení pod Vašim kontom. Táto možnosť takisto predstavuje bezpečnostné riziko.
Nastaviť kurzor do formulára po načítaní stránky
Ak je možnosť povolená, kurzor bude po načítaní stránky umiestnený do prvého políčka formulára.
Editor obsahu
Táto možnosť určuje, akým spôsobom je zadávaný textový obsah. Možnosť čistý text znamená, že zadaný text bude zobrazený presne tak ako bol zadaný, vrátane značkovacích jazykov. Možnosť HTML znamená, že zadaný obsah bude interpretovaný ako kód jazyka HTML. Možnosť HTML - vizuálny editor znamená, že pre zadávanie obsahu bude použitý vizuálny editor, ktorý reprezentuje zadávaný obsah tak, ako bude zobrazený. Spôsob zadávania textu je možné meniť aj manuálne pre každý prípad.
Predchádzajúca kapitola: Profil
Nasledujúca kapitola: Schránka správ
$LastChangeDate: 2008-03-31 23:41:19 +0200 (Po, 03 mar 2008) $
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.