Predchádzajúca kapitola: Export obsahu
Nasledujúca kapitola: Prehľadávanie skladu TILE

Balíky

Ak inštruktori zahrnuli do učebného obsahu objekty SCO (Sharable Content Objects), kompatibilné so štandardom SCORM, tieto budú dostupné prostredníctvom nástroja Balíky. Pozor, prostredie pre beh SCORM (Run Time Environment, RTE) vyžaduje funkčnú platformu Java JRE 1.5, ako aj LiveConnect, čo je štandardnou súčasťou JRE 1.5. Pokiaľ potrebujete aktualizovať podporu platformy Java vo Vašom prehliadači, stiahnite a nainštalujte si poslednú verziu Java JRE zo stránky SUN.

Predchádzajúca kapitola: Export obsahu
Nasledujúca kapitola: Prehľadávanie skladu TILE
$LastChangeDate: 2008-03-31 23:41:19 +0200 (Po, 03 mar 2008) $
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.