Predchádzajúca kapitola: Prehľadávanie skladu TILE

Úložisko súborov

Študenti, asistenti a inštruktori majú dostupný nástroj na správu súborov - Úložisko súborov, pokiaľ je povolený. Pre ukladanie súborov môžu byť použité rôzne pracovné oblasti, na základe používateľských oprávnení:

Pre pohyb medzi pracovnými oblasťami vyberte oblasť z rolovacej ponuky a kliknite na Prejsť . Pre zobrazenie súboru si ho stiahnite a otvorte na Vašom lokálnom počítači.

Vytváranie adresárov a pridávanie súborov

Pre lepšiu organizáciu súborov je tieto možné zaraďovať do adresárov, za pomoci nástroja Vytvoriť adresár, v pravej hornej časti oblasti súborov. Pre pridanie nového súboru, s voliteľným popisom, použite nástroj Nový súbor v ľavej hornej časti. Súbor bude uložený do aktuálne otvoreného adresára.

Správa súborov

Súbory je taktiež možné Stiahnuť na Váš lokálny počítač, Odovzdať súbor k zadaniu, Upraviť informácie o súbore a premenovávať adresáre, Presúvať súbory v rámci pracovného priestoru a v prípade potreby je možné Vymazať súbor alebo adresár. Jednotlivé možnosti sa budú zobrazovať v závislosti od zvolenej pracovnej oblasti.

Revízie súborov

Pokiaľ sú povolené, je možné udržiavať revízie súborov, ktoré umožňujú sledovať históriu dokumentov. Uloženie nového súboru na server s menom, ktoré už na serveri existuje, vyústi vo vytvorenie novej revízie súboru. Ku každej revízii je možné pridávať komentáre, za účelom sumarizácie zmien a spätnej väzby.

Predchádzajúca kapitola: Prehľadávanie skladu TILE
$LastChangeDate: 2008-03-31 23:41:19 +0200 (Po, 03 mar 2008) $
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.