Predchádzajúca kapitola: Kurz
Nasledujúca kapitola: Balíky

Export obsahu

Nástroj pre vyexportovanie obsahu je možné použiť viacerými spôsobmi:

  1. Export - HTML Web - Vytvorí balík, kompatibilný so štandardom IMS/SCORM, ktorý je možné naimportovať do iného systému pre správu učebného obsahu, podporujúceho uvedené štandardy, ale je ho možné použiť aj na offline prezeranie učebného obsahu. Po rozbalení balíku bežnými nástrojmi (napr. WinZip, PKZip, Unzip) sa učebný obsah otvorí prostredníctvom súboru index.html vo webovom prehliadači.
    Tento nástroj je dostupný ako na domovskej stránke každého kurzu, tak aj na jednotlivých stránkach učebného obsahu (ak toto bolo povolené inštruktorom).
  2. Export - HTML Dokument - Zobrazí obsah celého zvoleného obsahu (kapitoly a všetkých podkapitol) sformátovaný ako celistvý HTML dokument.
Predchádzajúca kapitola: Kurz
Nasledujúca kapitola: Balíky
$LastChangeDate: 2008-03-31 23:41:19 +0200 (Po, 03 mar 2008) $
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.